Word deel van de missie van Revive!

Op revive.nl lees je dagelijks nieuws en actualiteiten van wat God doet in Nederland & in de rest van de wereld! We delen veel getuigenissen, inspirerende artikelen, geloofsopbouw en ook (christelijk) nieuws van andere delen van de wereld.

Doneren of partner worden
‘Revive.nl is afhankelijk van giften en donaties. Door te zaaien stel je niet alleen ons in staat om het Evangelie te verspreiden over de hele wereld maar je draagt zelf ook mee in de vruchten van deze bediening.

‘Hij nu, Die de zaaier het zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen.’ 2 Korinthië 9:10. God verschaft jou het zaad om te zaaien, je zult ondertussen zelf geen gebrek hebben, en Hij zal, omdat je zaait, ook jouw zaaigoed doen toenemen zodat je nog meer kunt zaaien! Wat een prachtige belofte! Wil je ons helpen het goede nieuws te verspreiden? Zaai dan een zaad van geloof en heb deel aan het geweldige dat God door dit werk aan het doen is!’

Zelf overmaken?
NL95 INGB 0006 2334 70 t.n.v. ‘Revive NL’

Trek je giften af van de belasting!
We hebben goed nieuws, we zijn sinds januari 2024 een ANBI-stichting, dus je kunt je giften aftrekken van de belasting!

Ja, ik wil de missie steunen.
Vul onderstaand formulier in en wordt partner van Revivel!

Bedrag